تلفن تماس : ۴۰۸۰-۰۳۱ | ۳۲۲۵۲۵۵۵-۰۳۱
می 20, 2024

ریشه کشی و نوار چرم فرش در اصفهان

متخصص چرم دوزی فرش در اصفهان شیرازه دوزی چیست؟ لبه‌های جانبی مانند قسمت‌های بالاوپایین فرش بیشتر در معرض سائیده شدن و استهلاک قراردارند؛ لذا هنگام بافت […]
تماس تلفنی